Hàng mới 31/10

Hiện tại có hàng tép khá nhiều mọi người xem nhé:

Tép vàng, tép cam 22k/con
tép vàng_3

tép cam

 

Tép rili đỏ 22k/con

Tép Rili đỏ_2

Blue rili 25k/con

blue rili

Vàng sọc, cam sọc 30k/con

tép vàng sọc

Rili cam, rili vàng 30k/con

Tép Rili vàng_3

Tks mọi người!