Cá panda platy

7,000

Hết hàng

Danh mục:

Mô tả

Giống cá panda mới, được lai tạo và nuôi dưỡng trong môi trường nhân tạo gần đây.

Cá panda có màu sắc đẹp và kích thước nhỏ, rất thích hợp nuôi trong hồ thủy sinh.

Ngoài ra cá panda còn ăn rêu tảo hại giúp môi trường hồ trong sạch hơn.