Hàng mới

Hàng mới đây mọi người:
– Ráy thường 45k/chậu
– Ráy lưỡi hổ: 55k/chậu.
– Gốc ráy nana: 30k/gốc.
– Bucep:200-300k/gốc:
– Đá rêu: tùy size 50-100k:

MS1: 250K


Ms2: 200k


Ms3: 200kRáy lưỡi hổ:


Ráy nana 30k/ gốc:

Ráy nana nhiều gốc 70k

Ráy lưỡi hổ mini: 80K

Dx lá thường, lá hẹp 2k/lá

Đá rêu:

IMG_2025

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tks mọi người!