Hàng mới 11/3/2015

Tép khá nhiều mọi người xem nhé:

Tép vàng, tép cam 20k/con
tép vàng_3

tép cam

Tép rili đỏ 20k/con

Tép Rili đỏ_2

 

Dương xỉ lá kim, lá thường và dương xỉ trident xanh sạch đẹp:

20141220_120943

20141220_120902

Tks mọi người!