Ốc nerita gai

25,000

Hết hàng

Danh mục:

Mô tả

Ốc nerita gai size nhỏ thích hợp nuôi hồ thủy sinh.

Ốc nerita giúp dọn sạch tảo nâu bám kính và nền hồ.