Hàng mới tháng 10/2014

Hiện tại có hàng tép khá nhiều mọi người xem nhé:

Tép vàng, tép cam 22k/con

tép cam tép vàng_3

Tép rili đỏ 22k/con

Tép Rili đỏ_2

 

Tép đỏ fr hạng cao: 20k/con:

Minitaiwan 35k/bịch:

Tks mọi người!